فعالیت های مرکز


رديف

عنوان طرح

مجريان طرح

سال

1

برگزاری سمينار يک روزه تفسير داده های آزمايشگاهی 

با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 93

2

برگزاری سمينار يک روزه تغذيه و درمان چاقی از ديدگاه طب سنتي 

با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
 93
3


برگزاری کارگاه تخصصی شناسایی الگوهای غذایی با استفاده از روش
Principal Component Factor Analysis

با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی  13/3/93
4


برگزاری کارگاه آنالیزهای آماری برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تغذیه

با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی  12/3/93 و 15/2/93
5
برگزاری کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تغذیه  
با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی ارديبهشت 93
6 برگزاری سمینار تفسیر داده های آزمایشگاهی با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و دانشکده تغذیه و علوم غذایی  با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
18/12/92
7  برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه نویسی غذایی به کمک Excel   با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
4/10/92
8 برگزاری سمینار سلامت نان  با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی 
 10/9/92
9 برگزاری کارگاه جامع آشنایی با طب سنتی  با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
12/8/92
10 برگزاري كارگاه مكمل هاي ورزشي  با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
94/2/17
11 برگزاري كارگاه مكمل هاي ورزشي تكميلي  با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
94/7/24
12 برگزاري كارگاه systematic review و meta analysis  با همکاری كميته پژوهشي دانشكده تغذيه و علوم غذايي 94/8/30 و 
1/9/94
13 برگزاري كارگاه تفسير داده هاي آزمايشگاهي  با همکاری انجمن تعذیه ایران- شاخه فارس و
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
94/11/15 و
16/11/94
 

 
 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071