تفاهم نامه هاي منعقد شده با مركز تحقيقات تغذيه

رديف

مراكز و واحدهاي همكار مركز تحقيقات تغذيه

1

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز

2

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شيراز

3

مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشكي شيراز

4

مرکز تحقیقات سرطان شناسي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز

6

مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران

7

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت كشور

8

انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

9

گروه پژوهشی فراوری آبزیان دانشگاه شیراز

10

مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشكي شيراز

11

مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز

12

گروه اسكيزوفرني Cochrane با همكاري دانشكده تغذيه و علوم غذايي

13

مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

14

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز

15

مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه علوم پزشكي شيراز

16

مركز تحقيقات چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

17

مركز تحقيقات بيماري هاي استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071