تاریخچه
 
مرکز تحقیقات تغذیه با توجه به احساس نياز به عرصه اي براي تحقیق های کاربردی و تبادل آراء در اين حيطه علمي و نيز اهميت نقش تغذيه صحيح در پيشگيري از بيماري ها و بهبود سلامت در نيمه اول سال 93 تاسیس گردید. مدارك مربوطه به هيات علمي موسس مركز در شهريور ماه سال 94 به معاونت محترم تحقيقات و فناوري ارائه گرديد و پس از بررسي آن ها توسط وزارت مطبوع طبق راي دويست و پنجاه و يكمين جلسه شوراي گسترش، مورخ 6/10/94 با تاسيس مركز تحقيقات تغذيه موافقت اصولي به عمل آمد.

 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071