ساختار سازمانی

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
رشته تخصصی
1
دکتر سیاوش بابا جعفری
رئيس مرکز تحقیقات تغذیه
دکتری علوم تغذیه
2
دکتر معصومه اخلاقی
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تغذیه
دکتری علوم تغذیه
3
افسانه ميرزائي
كارشناس مسئول مرکز تحقیقات تغذیه
کارشناس علوم تغذیه
 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071