مرکز تحقیقات تغذیه به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با تغذیه و نقش آنها در پیشگیری، بهبود و بازتوانی از بیماریها و همچنین ارتقاء سلامت جامعه تاسیس گردیده است.

Feature Slides

برگزاری سمينار مكمل های ورزشی1393-11-27

برگزاری سمينار مكمل های ورزشی در ارديبهشت ماه 94

جزييات سمينار به زودِی منتشر خواهد شد.