مرکز تحقیقات تغذیه به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با تغذیه و نقش آنها در پیشگیری، بهبود و بازتوانی از بیماریها و همچنین ارتقاء سلامت جامعه تاسیس گردیده است.

Feature Slides

برگزاري كارگاه 2 روزه تفسير داده هاي آزمايشگاهي1394-11-17

در تاريخ 94/11/15 و 94/11/16 كارگاه 2 روزه تفسير داده هاي آزمايشگاهي با هدف توانمند سازي دانشجويان و مشاوران تغذيه در زمينه تحليل و تفسير داده هاي آزمايشگاهي توسط مركز تحقيقات تغذيه و علوم غذايي و با همكاري انجمن تغذيه ايران-شاخه فارس و دانشكده تغذيه و علوم غذايي برگزار شد.

اين كارگاه به تدريس آقاي دكتر گل افشان و خانم دكتر عرب از اعضاي هيات علمي دانشكده پيراپزشكي، در سالن كنفرانس سازمان نظام پزشكي و با 4/75 امتياز باز آموزي به ازاي هر روز تشكيل شد.