اعضای مركز تحقيقات تغذيه

دکتر محمد مهدی رزمجو

مدير غذا و محصولات آرايشی و قائم مقام معاون غذا و داروی دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی و MPH

ايميل:

 دكتر عليرضا منصوری

رئيس اداره نظارت و ارزشيابی موسسات درمانی

مدرک تحصیلی: پزشك عمومی

ايميل:

 

رضيه شناور

سرپرست واحد تغذيه دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تغذیه

ايميل:

 

افسانه میرزائی

کارشناس مسئول مرکز تحقیقات تغذيه و علوم غذايی

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذيه

ايميل:  a.mirzaee1990@gmail.com

  
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071