پیوندهای مفید


پیوندهای مفید

International Journal of nutritional Sciencesijns.sums.ac.ir

دانشكده تغذيه و علوم غذايی

scnutrition.sums.ac.ir

انجمن تعذیه ایران - شاخه فارس 

www.ata-fns.ir
وزارت بهداشتhttp://behdasht.gov.ir
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.irimc.org
 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071