دانشجویان عزیز

 
مرکز تحقیقات تغذيه و علوم غذايی این امکان را دارد تا در انجام پروژه های تحقیقاتی شما محققان عزیز، در رابطه با تغذيه بالينی، بهداشت در تغذيه و ايمنی مواد غذايی با شما همکاری نماید .

از موارد همکاری، برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
امکان در اختیار قرار دادن دستگاه های مستقر در دانشكده تغذيه و علوم غذايی، آزمايشگاه،سایت، بودجه و ...
 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071